50,000 ریال – خرید

75

سبک و تکنیک در آثار الکس کُلویل/ رِی کرونین/ خیزران اسماعیل‌زاده

نقاشی‌های الکس کلویل با قلم‌موی دقیق، یکپارچه و ساختارهای ترکیب‌بندی‌ کاملاً دقیق تنظیم‌شده، متمایز و به‌راحتی قابل تشخیص هستند. استفاده از چاپ، یکی دیگر از فرایندهای کلیدی مورد استفاده‌ی کلویل بود که با توجه به محدودیت‌های درونی آن و ظرفیت خلق تولیدات متعدد برای او جذابیت داشت. او در طول دوران حرفه‌ای خود به عنوان یک نقاش فیگوراتیو کار کرد و بر رویکردی ایده‌محور متمرکز بود. کلویل اگرچه همیشه هنرمندی بود که بازنمایانه کار می‌کرد، اما به تصاویری علاقه داشت که بیانگر افکاری درباره‌ی جهان هستند، نه بازنمایی‌کننده‌ی آیینه‌وار آن. ...