67

سایه‌ی بلند هویت / محمدرضا ربیعی

جست‌وجوی هویت ایرانی یکی از مضامین غالبِ هنر معاصر ماست و به رغم اینکه درباره‌ی این جست‌وجو در آثار هنرمندان گوناگون بحث‌هایی شده است تاکنون کمتر به این پرداخته‌ایم که چرا باید چنین جست‌وجویی در کار باشد و اساساً با این جست‌وجو به کجا می‌توان رسید. آن چیزِ ایرانی، محلی، ملی و در کل عنصرِ مشخصه‌ای که جست‌وجویش کم‌وبیش در فضای هنری ما مورد تشویق هم قرار می‌گیرد، چرا باید در کار باشد؟ چرا در فضاهای هنری غربی از این بحث نمی‌کنند که باید به دنبال مشخصه‌های هویتیِ انگلیسی، فرانسوی یا آمریکایی بود؟ ...