63

سایه‌های زمان، پشته‌های گندم مونه / جان سلیس / مهدی نصراله‌زاده

مونه کشیدن مجموعه‌ی پشته‌های گندم را در اواخر اوت یا اوایل سپتامبر ۱۸۹۰ آغاز کرد. او نخستین‌بار در نامه‌ای که برای ژفروا، به‌تاریخ هفتم اکتبر ۱۸۹۰، نوشته به کارش روی این تابلوها اشاره کرده است. به نظر می‌رسد مونه تمامی پاییز و زمستان آن سال را با تمرکز بسیار کار کرده است. صد البته این نقاشی‌ها در فضای خارجی کشیده شده‌اند، و البته کمابیش به‌یقین می‌توان گفت او تابلوهایش را در داخل کارگاهش تمام کرده است. همچون دیگر این قبیل پروژه‌ها، مونه به‌طور همزمان روی تابلوهای متعدد کار می‌کرد و با عوض‌شدن وضعیت و زمان از یکی به سراغ دیگری می‌رفت. حاصل کار پیگیرانه‌ی سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۸۹۱ دست‌کم بیست‌وپنج تابلو با عنوان پشته‌های گندم بود. ...