شماره 39

معرفی کتاب «سایه‌های سپید» / چهره‌هایی از فرهنگ و هنر معاصر ایران

کتاب سایه‌های سپید

عکس‌های حمیدرضا فرامرزی

مفدمه: آیدین آغداشلو، ابراهیم حقیقی

کتاب نشر نیکا

1390