39

سایه‌های سپید / چهره‌هایی از فرهنگ و هنر معاصر ایران

عکس‌های حمیدرضا فرامرزی

مفدمه: آیدین آغداشلو، ابراهیم حقیقی

کتاب نشر نیکا

1390