شماره 61 سال پیکاسو، عصر دوشان / لری ویتمن / مهدی نصراله‌زاده

مقاله‌ی «سال پیکاسو، عصر دوشان» به قلم لری ویتمن به مقایسه تأثیر دو هنرمند مهم قرن بیستم مارسل دوشان و پیکاسو در عرصه هنر می‌پردازد. عموما پیکاسو را مسلط بر نیمه نخست قرن و دوشان را هنرمند غالب بر سال‌های پس از دهه‌ی شصت می‌دانند. مقاله نشان می‌دهد که چگونه پیکاسو با وجود تأثیر بصری عمیقی که بر جهان هنر گذاشته است، در عرصه فکری به پای دوشان نرسیده است. با این فرض، نویسنده بیشتر به پیگیری دستاوردهای فکری دوشان در هنر پرداخته است. دوشان جهان هنر را همچون صفحه‌ی شطرنج می‌دانست. شطرنج‌بازی که همیشه چشمش به پایان بازی است و چگونه بردن را می‌داند. دوشان هم یک موقعیت‌شناس بود و هم آینده‌ی تاریخ هنر را به درستی پیش‌بینی می‌کرد. در هنر امروز، هر جا سخن از هنر مفهومی می‌شود، بیش از هر چیز نام اثر کاسه توالت دوشان (چشمه) به میان می‌آید. شوخی‌ها و کلک‌های دوشان چگونه به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ غرب بدل شده است؟ مقاله با توصیف عملکرد دوشان نشان می‌دهد که پیکاسو و دوشان در اهمیت بخشیدن به ایده و فرآیند در هنرشان دو هنرمند کاملاً متفاوت هستند. و البته دوشان در حیطه‌ی تفکر در هنر گوی سبقت را از پیکاسو ربوده‌است؛ هنرمندی که توانسته مرز میان هنر و زندگی را محو کند.

اگر خواندن درباره‌ی دوشان از زیان یک هنرمند برای شما جذاب است، مقاله «مارسل دوشان» نوشته جسپر جانز را در شماره 61 مطالعه کنید.