29

سال‌های 57 تا 75 چگونه گذشت / کریم نصر

سالهای مقارن انقلاب ایران از هر نظر دوران ویژه‌ای بودند، زیرا هم رویدادهای داخلی و هم دگرگونی‌های خارج از مرز‌های ایران پیام آور حوادث طوفانی و غیرمنتظره‌ای بودند كه در شرف تكوین بود: در سطح جهانی دنیا با اعتراضات خشونت بار روبرو بود. جهان به دو اردوگاه كاملاً متعارض و آشتی‌ناپذیر چپ و راست تقسیم شده بود و بیشتر روشنفكران به هر صورت گرایشی به یكی از این دو اردوگاه داشتند و این دو ایدئولوژی تاثیرات خود را در زمینه فعالیت‌های فرهنگی به بارزترین شكل نشان می‌دادند. فلسفه، ادبیات، سینما، تئاتر و حتی موسیقی نمی‌توانست خود را از سیاست كنار بكشد و همگی با آن در آمیخته بودند...