مظفرالدین شاه در وین ۱۲۷۹ ش
50,000 ریال – خرید

13

سالشمار عکاسی ایران در دوره‌ی قاجار (۱۳۰۴ – ۱۲۰۵) / تنظیم: نسرین ترابی

از قدیمی‌ترین عکس در ایران تا تأسیس شرکت عکاسان توسط ماشاالله خان در تهران و پایان سلسه‌ی قاجار.