31

ساسی مانکن: موسیقی در فضای اجتماعی مهمل / باوند بهپور

مردم دو دسته‌اند: آنهایی که از جواد یساری لذت می‌برند و آنهایی که لذت می‌برند و به روی خود نمی‌آورند. هرچند هرگونه قیاس میان ساسی مانکن و جواد یساری مع‌الفارق خواهد بود.

نوشته‌ی زیر به دفاعی صادقانه از ارزش هنری آثار "مانکن‌ها" نه به مثابه‌ی "پدیده" بلکه در مقام هنرمندان یک وضعیت می‌پردازد. ...