>> شماره 38

ساخت هویت‌ها و ترسیم روابط / یان نوبل و راسل بستلی / الهام هاشمی

ابزارهای ابتداییِ یک طراح گرافیک، تصویر و واژه‌اند. این ابزارهای بنیادی هم در ترکیب با یکدیگر و هم در تقابل با هم به‌کارگرفته می‌شوند تا روابط معناداری را طی فرآیند صفحه‌آرایی برقرارکنند. تصاویر و رابطه آنها با واژه‌ها یا متن همانقدر که در فرهنگ ما رایج هستند، در گفتار ما نیز به‌کارگرفته می‌شوند. واژه‌ها ـ که از دیدگاه تاریخی، برای خلق داستان‌های ماندگاری که طبقِ سنت فولکلور (فرهنگ‌عامه) و‌قصه‌نویسی، ‌نوشته‌شده یا برای مستند‌ساختن مذاکرات یا توافقات استفاده می‌شدند ـ از طریق نمونه‌های اولیه روایات تصویری‌ای که روی دیوار غارها یا ساختمان‌ها وجود دارند (برای مثال، در لاسکو در جنوب فرانسه یا در هیروگلیف‌های اهرام مصر)، قابل‌مشاهده‌اند...