8

ساختارها دیگر معتبر نیستند / انزلم کیفر / وحید شریفیان

طبقه‌ (کلاسی)ای که تولید ساختار می‌کرد از میان رفته است. این حرفه‌ی ما را بسیار دشوار می‌کند: ما باید هر دو کار را با هم انجام دهیم، ما بایستی بطور همزمان هم به تثبیت قوانین و هم به مبارزه علیه آن‌ها بپردازیم... از سویی اروپا ساختار طبقاتی خود را از دست داده و از طرفی دیگر در نتیجه‌ی تأثیر آمریکایی‌ها بر اروپایِ بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه‌های تکنولوژی و رسانه نوعی تغییر شکل پویا شکل گرفته است.