50

زیر آفتاب / علی نصیر

زمانی به این نتیجه رسیدم که بی نهایت را نه فقط در آسمانِ بالای سر، بلکه در افق روبرو هم می‌توان جستجوکرد. و در آن سال‌های دور که در اشتیاق این جستجو قصد سفر کردم، و از آن اولین باری که مامور مرزی پرسید:«قصد شما از سفر به کشورمان چیست؟» تا امروز، هزاران بار با این سؤال "ماندن ‌ـ‌ رفتن"، "مهاجرت ـ بازگشت" و سؤال‌های دیگری شبیه به آنها که نهایتاً در لایه‌های بعدی همین طعم را دارند درگیر بوده‌ام و فکر نمی‌کنم پایانی هم داشته باشد.