62

زیبایی‌شناسی گرافیکی در مرزهای کد نویسی نرم‌افزاری / کیان اشرافی

امروز دیگر سخن از اثرات ورود کامپیوتر به دنیای دیزاین و طراحی گرافیک سخن تازه‌ای نیست و آمیختگی این پدیده در زندگی انسان امروز چنان گسترده است که نمی‌توان به سادگی اثرات و نتایج آن را تشخیص داد و مسائل «منوال» را از مسائل «غیر دیجیتال» جدا کرد. در عالم دیزاین هنوز هستند کسانی که در گفتمان «اثر دیجیتالی بهتر است یا اثری که با دست انجام شده؟» به طور جدی مشارکت می‌کنند. از سوی دیگر عده‌ای از هنرمندان و طراحان آن‌چنان کار با ابزار صفر و یکی را پیش برده‌اند که درهای جدیدی در ساحت تصویر و زیبایی‌شناسی به روی ما گشوده‌شده است. این اتفاقات جدید تا جایی در ساخت تصویر و علم نرم‌افزار اثرگذار بوده‌اند که هرساله نمونه‌هایی از آن‌ها، در سمپوزیومی به نام سمپوزیوم زیبایی‌شناسی‌رایانه‌ای گردآوری و به نمایش گذاشته می‌شوند.