7

زیبایی، ذاتیِ زندگی است / گفت‌وگوی جان پل کاپونگرو با جیمز نچوِی

ترجمه: سالومه منوچهری