34

زندگی میان دو جنگ، از انقلاب تا فوتبال / مهدیه کُرد

آنچه می خوانید تلاشی است برای بازسازی فضای فرهنگی ایران در دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طریق نقل داستان هایی پراکنده و حاصل تحقیقات كتابخانه ای و آماری و بیش از آن استفاده از یادداشت ها و خاطرات افرادی است که خود این دوران را در سنین مختلف و شرایط گوناگون تجربه کرده اند: به قلم خودشان و یا به صورت نقل قولی شفاهی از ایشان. بیشتر این افراد از دست اندرکاران عرصه فرهنگ و هنر بوده اند - و یا شده اند- و اغلب قشر متوسط ساکن تهران هستند و طبیعی است اگر می‌بینیم که زاویه نگاه و برداشت هایشان با تجربیات اهالی خوزستان و خراسان و یا طبقات دیگر همین شهر تهران تفاوت هایی دارد. در مواردی هم سعی شده تا با مراجعه و دل سپردن به بعضی اسناد و آثار اشاره‌ای هم به عوالم و تجربیات متفاوت دیگران به میان آید.