64

زندگی ساده: پاستورالیسم و دوام‌آوردن مقوله‌ی ژانر در هنر معاصر / تامس کرو / صالح نجفی

مقاله‌ی «زندگی ساده: پاستورالیسم و دوام‌آوردن مقوله‌ی ژانر در هنر معاصر» به قلم تامس کرو و ترجمه‌ی صالح نجفی است. در خلال نوشته‌ها و مقاله‌های قبلی این مجلد، حین بررسی کارهای هنرمندان معاصر از گرهارت ریشتر تا جف وال، سؤال‌های مربوط به ژانر بارها و بارها مطرح شد. چگونه این مفهوم که به نظر می‌رسد مال عهد بوق است ممکن است دیگر برای فهم وضعیت هنر امروزی اهمیتی داشته باشد؟ نیازی به‌تفصیل نیست که مفهوم ژانر در شیوه‌ی کار هنرمندان دوران باروک و نئوکلاسیک چه مایه قدرتمند بود. با آنکه این مفهوم را از بحث‌های نقد ادبیات وام گرفته بودند از تقسیم شعر به ژانرهایی چون حماسی، نمایشی، غنایی، مرثیه‌سرایی و غیره‌ معلوم شد تمایزگذاری میان ژانرها به‌شکلی شسته‌رفته‌تر و مؤثرتر درمورد انواع نقاشی به کار می‌آید؛ چندانکه می‌شد انواع نقاشی را درقالب سلسله‌مراتبی واضح و مشخص مرتب کرد...

 

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید