>> شماره 23

زندگی را در کلوز آپ کشف کردم / گفت‌وگو با دیوید لینچ

ترجمه: امیر احمدی‌آریان