شماره 63

زمانی جداگانه / پل چان / کتایون یوسفی

یونانی‌ها دو برداشت از زمان داشتند: chronos و kairos0. chronos که ما بیشتر با آن آشنا هستیم مفهوم زمان است در مقام اندازه، مقدار زمانی که با نظمی پیوسته و یک‌شکل تغییر می‌کند. می‌توان گفت که chronos خالی است، بدون هیچ محتوا یا معنایی فراتر از پیشرویِ خطیِ خود؛ وقتی است که چیزی روی نمی‌دهد و بدون رخ‌دادن جلو می‌رود. اما kairos نوعی از زمان است که از وعده و معنا مملو است؛ زمانی است که زمان را اشباع می‌کند. ابعادی که kairos را تعریف می‌کنند نه یک‌شکل‌اند و نه ‌پیش‌بینی‌شدنی. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور