ویلیام جی. تی. میچل، زبان و تصویر، زبان تصویر
شماره 75

زبان و تصویر (2)

چنان که در شماره‌ی گذشته گفتیم، بحث زبان و تصویر را پی می‌گیریم. کار را با سه مقاله‌ی مهم دیگر از ویلیام جی. تی. میچل آغاز می‌کنیم که به سه سویه‌ یا نمود مسئله‌ی کلی زبان و تصویر می‌پردازند (تصاویر خود ارجاع یا تصاویری که درباره‌ی تصویرند؛ نسبت نقاشی انتزاعی، به عنوان، به تعبیری، «تصویری‌ترین» یا غیر زبانی‌اترین نوع نقاشی با زبان؛ فوتواسی یا جستار عکاسانه) و با مقالات و نوشته‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌تری ادامه می‌دهیم که در این گستره‌ی کلی بر مسائل ریزتر و مشخص‌تری از قبیل مسئله‌ی عنوان یا شرح تصویر در عکاسی، و رابطه‌ی تصویر و متن درکار برخی هنرمندان و عکاسان خارجی و ایرانی، متمرکز می‌شوند. چنان که در مقدمه‌ی شماره‌ی گذشته اشاره شد، این بحث، در مقام پروبلماتیکی محوری در حوزه‌ی تصویر و تصویرپژوهی، یا حتی نوعی چارچوب نگریستن به مسائل این حوزه، مفتوح است، و در شماره‌های آینده آن را پی‌خواهیم گرفت.

مقالات بخش زبان و تصویر:

«فراتصویرها» به قلم ویلیام جی. تی. میچل و ترجمه‌ی صالح نجفی

«نظریه همچون نقاشی: نقاشی انتزاعی و زبان» به قلم ویلیام جی. تی. میچل و ترجمه‌ی مهدی حبیب‌زاده

«جستار عکاسانه» به قلم ویلیام جی. تی. میچل و ترجمه‌ی علیرضا فاتحی بروجنی

«هنر نامتعادل» گفت‌وگوی هیو دیویس، آندرئا هِیلز و ننسی درو با جان بالدساری ترجمه‌ی الهام آقاباباگلی

«درستیِ غلط» به قلم اَبیگِیل سولومون-گودو و برگردان پیمان چهرازی