30

زبان تصویری ادوارد گُری / استیون هلر / کیانا فرهودی

مخاطبان او را با عنوان‌بندی سریال تلویزیونی «راز»، طراحی صحنه‌ و لباس نمایش‌های برادوی مانند: دراکولای ادوارد گورِی و میکادو می‌شناسند. به واسطه‌ی کتا‌بها و تولیدات نمایشی متعدد، ادوارد گور‌ِی (1925)، تصویر ساز، نویسنده، نمایشنامه نویس، طراح صحنه‌ی تئاتر و باله، جایگاه یگانه‌ایی در جهان هنر و ادبیات برای خود ساخته است. مناظر موهومی که ِ او در کتاب‌ها و طراحی‌های صحنه‌ی نمایش‌های خود به تصویر کشیده، مناظری هستند انباشته از عناصر مورد استفاده در دوره گذار ِقرن نوزدهم به قرن بیستم (پرده‌های توری پنجره‌ها، طاقچه‌های مرمرین، تخت‌های چهار تیری، گلدان‌های گیاهان برگ عبایی و خاکستردان‌های تزئینی)، مردان و زنانی غریب منظر و شیطانی و هم چنین مجموعه‌ایی از اسب‌های آبی، پرندگان، تمساح‌ها، خفاش‌ها و گربه‌ها.