>> شماره 44

زایشی برای نه / زهرا درویشیان

افقی وجود ندارد. بوی عفونت اینجا بالاست. ماهی‌های مرده آویزان در پس‌زمینه تاب می‌خورند. پشه‌های خونخوار و حشرات گوشتخوار از همیشه فعال‌ترند. سکوت چندش آور شکسته می‌شود. پتک بر میز سه بار زده می‌شود. عقربه‌ها گیر می‌کنند و این عکس از ایکو (Ikko) با این توضیحات کف دستتان گذاشته می شود: اتاق شماره 9/ زندان زنان/ واکایاما، ژاپن/ 1958 (از مجموعه بشر و زمین‌اش).عکس سمجی‌ست. تمام دستاوردها را برای عایق شدن و مصون ماندن زیر سؤال می برد. با واقعیتی که پهن می‌کند حقایق وضع شده و منظم در جیب‌هایمان را به مزاح می‌گیرد...