شماره 6

ریچارد دیبنکرن؛ کشمکش در زیر آرامش / رویین پاکباز

این نوشتار مروری بر زندگی‌نامه و دوره‌های مختلف کاری ریچارد دیبنکرن (1922-1993) است. نوشتار همراه است با شرح زمینه‌هایی که منجر به شکل‌گیری هر یک از دوران زندگی هنری او شده است. نگارنده این کار را با کمک ارجاع‌های پراکنده به نقل قول‌هایی از هنرمند و تحلیل نمونه‌هایی از نقاشی‌های مربوط به دوران مختلف کاری او انجام می‌دهد. مسئله‌ی محوری این نوشتار دنبال کردن یک مسیر رفت و برگشتی است. مسیری که ریچارد دیبنکرن در دوران مختلف کاری‌اش میان زبان انتزاعی و بازنمایی داشته است.

در قسمتی از این نوشتار می‌خوانیم: «درواقع دلمشغولی او یافتن راه حل برای موازنه‌ی نیروهایی است که در یک نقاشی (چه نقاشی انتزاعی، چه تصویری، باهم مقابله می‌کنند. رنگماده در برابر سطح بوم، نور در برابر تاریکی، فضای داخلی در برابر فضای خارج، و جز این‌ها. با این وجود او یک فرق اساسی میان شیوه‌های انتزاعی و بازنمایی قائل بود. این تفاوت را عمدتاً از جنبه‌ی رواشناختی می‌دید.» یکی از عوامل مطالعه و وفاداری ریچارد دیبنکرن به جنبه‌هایی از سنت مدرنیسم اروپایی است. عامل دیگر انتخاب مسیری مغایر با جریان‌های پیشتاز هنری در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در امریکا است. علاوه براینها، نپیوستن عامدانه‌ی او به جریان پست‌مدرنیسم که در دوره‌ی متأخر کاری هنرمند رفته رفته به جریان هنری غالب تبدیل می‌شد. عواملی هستند که به گمان نگارنده موقعیت دیبن‌کرن را میان هنرمندان معاصر خود متمایز و برجسته می‌کند.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای دیدن مقالات رویین پاکباز اینجا  کلیک کنید.

برای مطالعه‌ی کتاب الکترونیک «رویین پاکباز در حرفه: هنرمند» در طاقچه اینجا را کلیک کنید.