مونا حاتوم mona hatoum 1992
50,000 ریال – خرید

15

روی تن بی‌جانم / گفت‌وگویِ مایکل آرچر و مونا حاتوم

گفت‌وگوی مایکل آرچر و مونا حاتوم/ ترجمه: مجید اخگر