19

رویکردی بصری به مطبوعات ایران / دکتر کامران افشارمهاجر

ایرانیان در قرن هفتم هجری، یعنی زمان غازان‌خان، پول کاغذی داشته‌اند و این شاید قدیمی‌ترین نمونه‌ی نوعی چاپ به معنی کاربردی و حرفه‌ای و تکثیر انبوه باشد. دو پس از آن، صنعت چاپ در اروپا به صورتی جدید و کامل‌تر اختراع می‌شود و نخستین بار، تأثیر این اختراع جدید در ایران در سال 1016 ه.ق نمایان شد که روحانیون مسیحی در اصفهان چاپخانه تأسیس می‌کنند. اطلاعات درست و دقیقی از چگونگی کار این چاپخانه در دست نیست؛ اما از آن‌چه منابع مختلف در این مورد اشاره می‌کنند، چنین برمی‌آید که چندان استقبالی از این صنعت نشده است، زیرا اشراف و درباریانی که خریداران احتمالی کتاب در آن زمان بوده‌اند، شکل کتاب‌های خطی دست‌ساز را حتی به قیمت بسیار گران‌تر، ترجیح می‌داده‌اند.سال‌ها بعد عباس میرزا، پسر فتحعلی‌شاه نایب‌السلطنه، که حاکم آذربایجان بوده است، چاپ سنگی یا لیتوگرافی را در تبریز راه‌اندازی می‌کند که در سال 1250 ه.ق فعال بوده است.