طبیعت بیجانی از بیژن صفاری، هنرمند ایرانی مقیم فرانسه
50,000 ریال – خرید

69

رویکردهای فرهنگی در ایران و خاورمیانه / منا زهتابچی

مقدمه‌ای برای گفت‌وگوی بیژن صفاری درباره‌ی کارنامه‌ی مدیریت هنری‌اش