64

رویدادی در سیاست فرهنگی یا موقعیتی خاص برای هنر / خیزران اسماعیل‌زاده

برگزاری رویدادهایی مانند «سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی در تهران » همیشه پرسش‌ها و نقدهایی را به دنبال دارد. برخی از این نقدها متوجه خود رویداد و کیفیت ارائه‌ی آن است، اما بیشتر آنها، در شکلی کلانتر، جایگاه مجسمه در شهر تهران یا رویکردهای کلیِ سازمان زیباسازی را خطاب قرار می‌دهد. پرسش اخیر مطلوبِ برگزارکنندگان نیست.