59

روشنفکری با ماشین به میان مردم می‌رود / روبرت صافاریان

مقاله‌ی «روشنفکری با ماشین به میان مردم می‌رود» به قلم روبرت صافاریان به تحلیل و نقد جریان روشنفکری ایران و نقد آن می‌پردازد. دغدغه‌ی روشنفکرـ هنرمند «چپ» ایرانی با مفهوم «مردم» پیشینه‌ای طولانی دارد. و بیشتر روشنفکران ایرانی در یک مفهوم کلّی «چپ» بوده‌اند و این چپ بودن حتی مرزهای مذهبی و غیرمذهبی بودن را در می‌نوردیده است. و بیشتر از طبقات مرفه بودند (یا با توجه به موقعیت‌ها و توانایی‌های‌شان، می‌توانستند به طبقات مرفه بپیوندند، چنان که بسیاری‌شان زمانی پیوستند). در اواخر دهه‌ی چهل و نیمه نخست دهه‌ی پنجاه شمسی با سیطره‌ی مشی چریکی بر اندیشه‌ی این روشنفکران، رابطه با مردم شکلی متناقض پیدا کرد... برای مطالعه درباره‌ی جریان روشنفکری در ایران مقاله «فضای روشنفکری دهه‌ی 1340، هوای تازه» به قلم بابک احمدی را از اینجا مطالعه کنید.

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید