>> شماره 55

رودی بار‌؛ شاعر مناظر شهری / ترجمه: سپیده هنرمند

در این مقاله مصاحبه‌ی سایت دیزاین بوم با رودی بار را می‌خوانید، مؤسس استودیوی طراحی گرافیک Integral Ruedi Baur که در زمینه‌ی پروژه‌های طراحی هویت و مسیریابی در بخش فرهنگی فعالیت دارد.