فرشید ملکی / بدون عنوان / ۱۳۹۴
50,000 ریال – خرید

58

رنج جانکاه، شکفتن هشیاری / وحید حکیم

یادداشتی بر نقاشی‌ها و طراحی‌های فرشید ملکی در نگارخانه هور