74

راویِ نقش‌پرداز یک سرزمین/ مهدی قادرنژاد حمامیان

درباره‌ی هادی ضیاءالدینی به بهانه‌ی نمایشگاه آثارش در فرهنگستان هنر، پاییز 1398