>> شماره 37

راه و بی‌راه / شمیم مستقیمی

خلاصه ماجرا

اواخر سال گذشته به دعوت دوستی به دیدن نمایشی که در یک گالری در فرهنگسرای بهمن اجرا می‌شد رفتم. فرهنگسرای بهمن دیگر آن چیزی که روزی برای تجربه کردنش مردم دسته دسته از شمال شهر به جنوب شهر می‌رفتند نیست. متروکه ای است که سعی می‌کند بگوید متروکه نیست. کف‌پوش‌هایش شکسته پکسته و خراب و پنجره‌های ساختمان‌هایش شکسته است. جابه‌جایش کنده شده، انگار می‌خواهد اطمینان بدهد که روزی اوضاع بهتر خواهد شد. دیگر عادت کرده‌ایم به این خرابی‌هایی که بالاخره روزی درست خواهند شد. اما چه روزی؟ خدا می‌داند.