7

دیگر از هیچ چیز نمی‌ترسم / رامیار منوچهرزاده

«آدمای بزرگ، تحمل دنیای کوچک را ندارند. شاید هم دنیا تاب نگه داشتن آنها را نداره» همه اتفاقهایی که در دنیا رخ می‌دهند و موجب تحولات عظیم می‌شوند، مانند جنگها، شورشها فجایع و مصیبتهای طبیعی، باید به شیوه‌ای کاملا بی‌طرفانه نشان داده شوند.