19

دیزاین Design / فرشید مثقالی

کلمه‌ی دیزاین به زبان فارسی "طراحی" ترجمه شده و به کار می‌رود. در صورتیکه دارای مفاهیم متفاوت و وسیع‌تری است. دیزاین به معنی ساختار دادن و یا سازمان دادن است...