19

دیزاین و تصویرسازی / فرشید مثقالی

اگر بخواهیم دیزاین را در ساده‌ترین شکل تعریف کنیمف می‌گوییم: سازمان دادن معنایی برای هدفی خاص. و اگر به معنای تصویرسازی با توجه به لغت اصلی – Illustration – از زبان انگلیسی توجه کنیم. با این معنی روبرو می‌شوی: Illustration عبارت‌است از روشن کردن و واضح کردن یک متن با مثالی که قابل فهم باشد و یا تزئین یک کتاب با تصویرهای توصیفی و یا تزئینی.