>> شماره 19

دیزاین و تبلیغات / گفت‌وگو با شهرزاد اسفرجانی، کامران کاتوزیان و علی رشیدی

گفت‌وگو با شهرزاد اسفرجانی، کامران کاتوزیان و علی رشیدی