شماره 19

دیزاین و بازتعریف هویت‌ها / پِنی اسپارک / نیما ملک‌محمدی

مقاله‌ی «دیزاین و بازتعریف هویت‌ها» نوشته‌ی پنی اسپارک است. نیما ملک‌محمدی آن را به فارسی برگردانده است.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

بخشی از مقاله:

بازتعریف ملت در سال‌های پس از 1945 نیز به‌مانند سال‌های پیش از جنگ، دیزاین همچنان واجد توانایی بالقوه‌ی بازنمایی دولت- ملت‌ها و اشتیاق آنها به فراتابی هویت‌هاشان در سراسر جهان بود. این امر هم برای کشورهایی که در پی انکار پیوندهای پیش از جنگ‌شان یا فاشیسم بودند. و هم برای کشورهایی که از دوران قبل از جنگ دارای حکومت‌های دموکراتیک بودند، به یکسان صدق می‌کرد.

بنابراین آلمان، ایتالیا و ژاپن «دیزاین مدرن» را به مثابه‌ی ابزاری برای شکل دادن به هویت‌های جدید و پساجنگی برای خود با آغوش باز پذیرفتند. هویت‌هایی که در آن مفهوم مدرنیته بیش از هرچیز اهمیت داشت. بریتانیا، آمریکا، سوئد و دیگر کشورها نیز تمرکز خود را بر دیزاین مدرن به مثابه‌ی ابزاری کلیدی و استراتژیک معطوف کردند که زمینه‌ی ورود آن‌ها به بازارهای بین‌المللی جدید را فراهم می‌کرد. و موجب تشویق جوامع بومی آن‌ها یه مصرف مدرنیته می‌شد. تمامی این کشورها طی دوران جنگ برنامه‌ها و تشکیلات عریض و طویلی برای پروپاگاندا (تبلیغات سیاسی) ایجاد کرده بودند. و اکنون در پی استفاده از آن‌ها در دوران صلح بودند. این کشورها متوجه شده بودند که وعده‌ی یک سبک زندگی جدید که از طریق مصرف کالاهای مدرن جدید فراهم می‌شد، ابزاری مهم برای ایجاد اتحاد میان مردم و حرکت به سوی دورانی تازه است...