62

دیزاین ملموس / عقیل حسینیان

امروزه گرافیک دیزاین همانند دیگر رشته‌های دیزاین به شدت تحت تاثیر رشد فناوری، به خصوص فناوری دیجیتال قرار گرفته است. این امر موجب شده تا آثار گرافیکی در زمان کمتر و با حجم بیشتری تولید شوند، اما با تمام مزیت‌های به‌وجود آمده از فناوری دیجیتال، به نظر می‌رسد تأثیر حقیقی و انسانی در آثار گرافیکی کمرنگ شده است.