19

دیزاین در خدمت زندگی روزمره / مایکل جانسون / آرش مؤمنیان

همه ما روزانه در معرض هزران پیام تبلیغاتی قرار می‌گیریم. اما آیا می‌توانیم حتب ده نمونه از آن‌هایی را که امروز دیده‌ایم به خاطر بیاوریم؟ به احتمال زیاد چنین نیست و دلیل آن در نحوه‌ای است که ذهن‌مان را آموزش داده‌ایم تا غیر از مفهوم کاملاً ضروری پیام، هر چیز دیگزی را تصفیه کرده و کنار بگذترد. در این حال، جای تأسف دارد که دیزاینر موظف است اطلاعات مورد نظر را_ حتی اگر مورد بی‌توجهی قرار بگیرد به گونه‌ای به مخاطب منتقل کند که جذاب باشد.