>> شماره 55

دیزاین بی‌مرز: پروژه های پویای استفان زاگمایستر / کیان اشرافی

دیزاینرها را معمولاً با یک تصویر برجسته می‌شناسیم؛ گلیزر را با پوستر باب دیلن معروفش، پل رند را با لوگوی آی‌بی‌ام و استفان زاگمایستر را با پوستری که در آن تایپ را بر بدن خود حک کرده است. اما شاید از دیدگاهی تاریخ نگار برجسته‌ترین حرکت حرفه‌ای زاگمایستر این اثر نباشد. مسلم است برای دریافتِ میزان اثرگذاری طراح در تاریخِ حرفه‌‌اش باید بدیع‌ترین و عجیب‌ترین رویکردهای او بررسی شوند...