>> شماره 63

دیدگاه غربی درباره‌ی تجربه‌ی درونی زمان و حدود اندیشه / هانس – گئورگ گادامر / گلنار نریمانی

دیدگاه غربی درباره‌ی تجربه‌ی درونی زمان و حدود اندیشه

هانس - گئورگ / گلنار نریمانی

هنگامی‌که انسان سعی می‌کند به فهمی از وجود خویش دست یابد، با یکی از رازآمیزترین اسرار پیش‌ رویش، یعنی سرّ ماهیت زمان، روبه‌رو می‌شود. آگاهی مادرزادی از مرگ، تجربه‌ی جوانی و گذر عمر، بازگشت‌ناپذیری گذشته، پیش‌بینی‌ناپذیری آینده، تقسیم و توزیع روزانه‌ی زمان و برنامه‌ریزی کارهایمان، همه و همه، به‌نحوی از انحا دربردارنده‌ی زمان‌اند. ...