اثر معروف مونالیزا از داوینچی که در موزه‌ی لوور نگهداری می‌شود.
50,000 ریال – خرید

47

دیدن و دانستن / ایمان افسریان

تاریخ تکامل تدریجی بشر نشان از سیر تکامل آگاهی او درباره‌ی تصاویر نیز دارد. مقاله‌ی «دیدن و دانستن» تلاش می‌کند نظام تصویرسازی بشر را مابین دو قطب دانستن و دیدن مورد بررسی قرار دهد. تصویرگر مصری به چه نظام تصویری خاصی وابسته است که ما امروز از درک آن عاجز هستیم؟ آگاهی انسان درباره تصاویر از زمان نقاشی‌های غار آلتامیرا تا ظهور رنسانس و پس از آن چه مسیری را طی کرده‌ است؟ عنصر تخیل در نگارگر ایرانی چگونه به چنین انسجام و زیبایی‌ای در تصویر رسیده است؟ ایمان افسریان نویسنده‌ی مقاله حاضر با دید یک طراح، فرایندِ ذهنیِ یک نوآموز در درک اجسام و طراحی را با نگاهِ انسان در نقاشی‌های اولیه‌ی تاریخ هنر مقایسه می‌کند، و یا نظام ادراکی نقاشی غرب را با سایر نظام‌های تصویری مقایسه می‌کند که در متن از آن با عنوان «مثالی» یاد شده است. از پی این قیاس سوالات دیگری شکل می‌گیرند مانند اینکه در نقاشی آبستره چه بر سر سوژه ادراکی نقاش آمده است و این فهم چگونه وارد تاریخ نقاشی شد و چه تاثیری بر جای گذاشت؟ نویسنده در جای جای مقاله به آثار شاخصی از هنر ایران و جهان استناد کرده و از این رهگذر در پی شناخت فرایند پیچیده‌ی آگاهی انسان در شناخت و درک تصاویر است.