اثری از شهرزاد چنگلوایی، هنرمند معاصر ایران.
50,000 ریال – خرید

50

دیالکتیکِ‌عادت : خارجی شدن در زبان مادری / صالح نجفی

ساموئل بكت در 24 سالگى رساله‌اى در باب مارسل پروست نگاشت كه از ديد بعضى منتقدان مانيفست زيباشناختى و معرفت‌شناختى او به‌شمار مى‌آيد و به هيچ‌رو محدود به بررسى نوشته‌هاى دستمايه ظاهرى مقاله‌اش نمى‌شود. در اين رساله او به مضمون‌هايى مى‌پردازد كه بعدها در نمايشنامه‌ها و رمان‌هايش ترجمه‌اى دراماتيك مى‌يابند، مضمون‌هايى چون ملال، عادت و رنج وجود. ...