>> شماره 35

دگرگونی‌ها و چالش‌های پیش رو در آموزش عکاسی / محمدرضا طهماسب‌پور

در کمتر از یک دهه پیش، جهان تصویر در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار گرفت. پدیده عکاسی دیجیتال که با آهنگ پر شتاب خود دنیای تصویر را در می‌‌نوردید رخ نمود و از همان زمان، گفتگوها پیرامون این پدیده شگفت درگرفت.‌گفتگوهای آغازین، حکایت از شگفت‌زدگی عکاسان و عموم مردم در رویارویی با این پدیده و توانایی‌‌های آن داشت. شاید بتوان شباهت‌‌های بسیاری از این رویارویی، با شگفت‌‌زدگی مردم از ابداع عکاسی در سال‌‌های میانی قرن نوزدهم برشمرد.