شماره 51

دگرشکلی / حسین ایالتی

چشم‌انداز ترسیم‌شده در طبقه سوم دوسالانه ویتنی 2014 به روایت «استوارت کُمر»، کیوریتر این بخش، بیش از دیگر روایت‌های ویتنی امسال خبر از بی‌مرکزی رسانه‌ای در هنر امروز یا پدیده‌ای می‌دهد که از آن گاه با نام «پسارسانه» یاد می‌شود...