>> شماره 66

دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران / اردشیر میرمنگره

«دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران» نوشته‌ی اردشیر میرمنگره است. وی توضیح مختصری از ایده‌ی این دوسالانه تا دوره‌ی چهارم را بیان کرده است. در باب ایده، میرنگره معتقد است که در ساختار اداری سازمان زيباسازی شهر تهران، دو اداره‌ی تخصصی براي نقاشی ديواری و آثار حجمی گنجانده شده است. هر يک از اين مديريت‌ها داراي شوراهای هنری و کارگروه‌های فنی و ارزيابی ويژه برای اين دو رشته است.

در مديريت نقاشی ديواری که از اوايل دهه 80 خورشيدی شکل گرفته. علاوه بر تأمين طرح برای درخواست‌های متنوع اکران آثار ديوارنگاری، فراخوان‌ها و برخی رويدادهای مشابه آن‌ها نيز برگزار می‌شود. پس از بررسی‌های شورای هنری و فنی، حاصل آن‌ها بر روی ديوارهای شهری اجرا می‌شود.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای مطالعه‌ی مقاله‌ی دیگری پیرامون دوسالانه دیوارنگاری اینجا را کلیک کنید.

بخشی از مقاله:

در چند ماه پايانی سال 1389 و نيمه اول سال90 (حدود 9 ماه) که مدير اداره نقاشی ديواری سازمان زيباسازی شهر تهران بودم. ايده‌ی برگزاری « دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران» را مطرح، مدوّن و در برنامه‌های سال90 اين اداره به تصويب رساندم. برگزاری اين دوسالانه را به عنوان يک نقطه عطف در هر دو سال براي  اين رشته پيشنهاد دادم. مورد پذيرش و تأييد معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان (دکتر برزين ضرغامی) و مديرعامل سازمان (دکتر سيدمحمدجواد شوشتری) و در مسير برگزاری قرار گرفت. ساختار کلّی اين دوسالانه دیوارنگاری را در دو بخش هنری (طراحی ديوارنگاری) و پژوهشی برنامه‌ريزی و تدوين کردم. لحاظ کردن اين دو بخش براي دوسالانه، ايده‌ای برای رصد کردن و مرور آثار اجرا شده. پژوهش‌های انجام گرفته در هر دو سال و پيش‌بينی چشم‌اندازی برای دوسال آينده بود. لزوم تدوين مبانی نظری اين رشته و توسعه‌ی فضای نقد و تجزيه و تحليل آثار و فعاليت‌های حوزه ديوارنگاری از جمله دلايل تأکيدم براي لحاظ کردن بخش پژوهش در اين رويداد بوده و هست...