22

دوروتی لانگ / هانس میشل کوتزل / علی اتحاد

سقوط بازار سهام، بحران اقتصادی و خشک‌سالی مصیبت‌بار جنوب آمریکا، سبب شد تا دهۀ 1930 در ایالات متحد آمریکا به نام «سال‌های تلخ» مشهور شود. در طول همین دوران بود که دوروتی لانگ پرتره‌ای از یک زن مهاجر کارگر و کودکان‌اش عکاسی کرد و به واسطه آن، تصویری خلق نمود که به عنوان استعاره‌ای فرازمانی از رنج بشری، جایگاه خود را تثبیت کرد.