>> شماره 44

دوران باشکوه هنر پرتره / نوربرت اشنایدر / ترجمه: سیدمحمد آوینی

پرتره‌هایی که در این کتاب دیده می‌شوند منحصراً از میان آثاری انتخاب شده‌اند که بین سال‌های پایانی قرون وسطا و قرن هفدهم پدید آمده‌اند. دلایل خوبی برای محدود کردن این بررسی به دوره یاد شده وجود دارد. در این دوره بود که پرتره‌نگاری به عنوان هنری مستقل شناخته شد. همچنین در این دوره کشیدن پرتره افراد برجسته و متشخص رونق دوباره پیدا کرد و به صورتی اصیل احیا شد، ژانری که از دوران کلاسیک عمدتاً نادیده گرفته شده بود.