شماره 49

دوباره‌خوانیِ “جهالت” / بهزاد خسروی‌نوری

چند سال پیش برای ادامه تحصیل به سوئد رفتم. در استکهلم «هنر در حیطه عمومی» خواندم و بعد در همان دانشگاه کُنست‌فک و دانشگاهی دیگر کمی شمال‌تر در اُمِئو، مشغول تحقیق و تدریس شدم.

فارغ از اینکه نظر من به کوندرا و کتاب‌های او چیست، فارغ از اینکه از منظر جغرافیای سیاسی و اجتماعی نگاه او و همچنین فرآیندهای رفتارهای سیاسی در چکسلواکی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی چقدر به شخصیت ایرانی امروز ما نزدیک است، میلان کوندرا و کتاب‌هایش بخشی از شخصیت روشنفکری و روشنفکرنمایی ایران معاصر را شکل داده است؛ بخواهیم یا نخواهیم، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور