>> شماره 22

دنیس استاک / هانس میشل کوتزل / حمیدرضا کرمی

آنچه به عنوان یک مأموریت شروع شده بود، به میراثی بدل شد. در ماه‌های آغازین سال 1955، عکاس جوان آژانس مگنوم، دنیس استاک، ستارۀ در حال طلوع سینما، جیمز دین، را در سفر به نیویورک و فِرمونت، در ایالت ایندیانا، همراهی کرد. رهاورد این سفر، عکس‌هایی بودند که بی‌تردید بهترین و صمیمی‌ترین شمایل از این بت نسل جوان را به تصویر می‌کشیدند. اسطوره‌ای که تنها به فاصلۀ چند ماه پس از آن، در یک سانحه اتومبیل جان باخت. ...