6

دنیا از آنچه می‌پنداشتم جذاب‌تر است / آرتور اُل‌من / شاهین شهابلو

نیکلاس نیکسون از افتخار می‌گوید: «افتخار می‌کنم که همان شیوه‌هایی را که آتژه و واکر اوانز به کار می‌بردند، من نیز به کار می‌برم. می‌خواهم تا جایی که ممکن است پیش بروم. دلم می‌خواهد ژرف‌تر بنگرم، نزدیک‌تر شوم، بیشتر بدانم و پرشورتر و صمیمی‌تر باشم. می‌دانم که شکست‌خواهم خورد ولی از تلاش خود سر افراز خواهم بود. ‌می‌خواهم از کاری که استیگلیتس در ارتباط با ازدواجش انجام داد فراتر بروم. خودخواهانه است ولی سعی خود را خواهم کرد.»