1

دنیای بزرگ و گران / ترجمه: امیرحسین محمودی

شاید بتوان گفت که آندریاس گرسکی عکاسی را 3 بار آموخت. وی در سال 1955 بدنیا آمد و در شهر دوسلدورف بزرگ شد. او که فرزند یک عکاس موفق تبلیغاتی بود، فنون این حرفه را قبل از به پایان رساندن دبیرستان فرا گرفت. ...